Stutech

Stutech is opgericht op 22 mei 1974 als studievereniging van en voor betontechnologen. Middels activiteiten zoals lezingen, studiegroepen en excursies beoogt zij de kennisuitwisseling tussen betontechnologen te bevorderen. Stutech heeft ongeveer 250 leden, afkomstig uit allerlei sectoren binnen de betonindustrie: betonmortel, betonelementen, grondstoffen, adviesbureaus, onderzoeksinstituten, brancheverenigingen, certificatie-instellingen, aannemers, opdrachtgevers.
De leden kiezen uit hun midden het bestuur van de vereniging. Deze bestaat gewoonlijk uit 6 leden, afkomstig uit verschillende sectoren. Na 3 jaar kunnen de bestuursleden tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering eenmalig worden herkozen. Tijdens deze vergadering worden tevens het jaarverslag van het voorgaande jaar en de contributie voor het lopende jaar vastgesteld.

Privacyverklaring

 

PARTNERS

bv

BETONIEK Platform doorzichtige achtergrond

SAMENSTELLING BESTUUR

De samenstelling van het bestuur is met ingang van 21 april 2021 als volgt:

Edwin Vermeulen
(voorzitter)

Valerie Diemel
(vice voorzitter)

Penny Pipilikaki
(penningmeester)

Eelco van der Weij
(secretariaat)

Carlo Neve
(website)

Herdis Heinemann
(bestuurslid)

CONTACTGEGEVENS

Secretariaat Stutech

secretariaat@stutech.nl


Betalingen

Stutech p.a. Driebergen
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL34 INGB 0000512538

AANMELDINGEN

Via het Aanmeldingsformulier kunt u zich als lid aanmelden bij Stutech.

Voor wijzigingen, van bijvoorbeeld uw emailadres of rekeningnummer, of andere vragen kunt u contact opnemen per email: secretariaat@stutech.nl 

De contributie is in de algemene ledenvergadering vastgesteld op 30,00 euro. De contributie wordt ieder jaar vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering die in het voorjaar plaatsvindt.

Betaling kan uitsluitend via een machtiging voor automatische incasso.

 


Stutech | KvK 40407232 | Statutair gevestigd te Gouda
 

.uk-form input[type="text"], .uk-form input[type="password"] { color: yellow; }

Stutech login mobiel